Taxatie Management Instituut

Van Amelsvoort bedrijfsmakelaars BV is aangesloten bij het Taxatie Management Systeem (TMS), een uniform Taxatie Management Systeem (TMS) voor bedrijfsmatig vastgoed. Het systeem is ontwikkeld door en voor taxateurs van vastgoedfinanciers, bureaus, overheden, beleggers en andere spelers in de sector. Hoofddoel van het systeem is dat  taxateurs kunnen gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV). Een initiatief dat taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maakt. De onderbouwing van de waardebepaling speelt daarbij een belangrijke rol. Een cruciale stap naar transparantie in de commerciële vastgoedbranche.

Het Taxatie Management Systeem is ondergebracht bij het onafhankelijke Taxatie Management Instituut (TMI). Op deze manier blijft het een initiatief van de markt en kunnen relevante opdrachtgevers en gebruikers, net als bij de totstandkoming van het systeem, actief deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling. TMI biedt een platform voor kennisuitwisseling en vakinhoudelijke ontwikkeling voor taxateurs. Alleen goed opgeleide en gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. De aan TMI gelieerde Taxatieacademie verzorgt de basiskennis over de ‘ins en outs’ van de taxatierichtlijn en het Taxatie Management Systeem als geheel. De  training wordt gegeven door toonaangevende docenten van diverse opleidingsinstituten zoals Nyenrode en ASRE. De basiskennis valt binnen het Permanente Educatie (PE) systeem voor makelaars en taxateurs. Er wordt nu gekeken hoe de Taxatieacademie in de toekomst meer trainingen specifiek voor taxateurs kan aanbieden.

Namens van Amelsvoort bedrijfsmakelaars BV zijn aangesloten bij het TMI;
  • Ing. Pascal A.J. van Amelsvoort RT RM, en
  • Roger Rikkers BBA RT