Herbouwwaarde

Onderverzekering bij schade – bijvoorbeeld als gevolg van een brand – is een groeiend probleem, waar niet iedere (horeca)ondernemer van tevoren goed over nadenkt. In veel gevallen wordt geen gebruik gemaakt van de deskundigentaxatie, terwijl dit een bijzonder krachtig middel is wat u als eigenaar van het gebouw meer zekerheid biedt.
 
Gebouwen worden verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Wanneer bij schade de verzekerde waarde lager blijkt te zijn dan de werkelijke herbouwwaarde, is er sprake van onderverzekering. Van het totale schadebedrag wordt dan slechts een deel uitgekeerd. Een hele schok, aangezien de gevolgen van brandschade vaak zo groot zijn, dat de eigenaar de kosten in veel gevallen niet meer kan dragen.


Voorkom onderverzekering

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 60% van de Nederlandse ondernemingen onderverzekerd is. Veel verzekeringen zijn gebaseerd op een open polis. Hierbij wordt het te verzekeren object niet getaxeerd, maar is de verzekerde som bepaald op basis van globale en gemiddelde schattingen. In geval van schade wordt de verzekerde som gecontroleerd en vergeleken met de werkelijke herbouwwaarde van dat moment. Hiermee is de open polis eerder drijfzand dan dat hij zekerheid biedt. Ook als u gebruikmaakt van een assurantietussenpersoon betekent dit geen garantie tegen onderverzekering.  
 

De kracht van het deskundigenrapport

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Kies dan voor zekerheid middels een deskundigentaxatie (verzekeringstaxaties conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek). Het taxatierapport vormt bij een deskundigentaxatie een onderdeel van de verzekeringspolis en de waarde daarvan wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Gedurende de geldigheid van het taxatierapport staat de waarde van het gebouw muurvast en kan hierover niet meer worden gediscussieerd. U sluit de kans op een te lage uitkering bij schade vrijwel uit: u bent immers zeker van een uitkering ter hoogte van het verzekerde bedrag. De verzekeringsmaatschappij kan zich hierbij niet beroepen op onderverzekering. Al deze voordelen zorgen daarnaast voor een snelle schadeafhandeling.
 

Gespecialiseerd adviseur

De kosten van het deskundigenrapport wegen niet op tegen de gevolgen van onderverzekering. Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. is gespecialiseerd in taxaties in de bedrijfs- en horecabranche en werkt samen met gerenommeerde kostendeskundigen. Door jarenlange ervaring en het besef dat een deskundigentaxatie geen simpele invul-, schrijf- of rekenoefening is, staat van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. voor kwaliteit en een deskundige, klantvriendelijke begeleiding. U bent bij ons op het juiste adres voor een deskundigentaxatie!
 

Rekenvoorbeeld

Een ondernemer kocht onlangs een bedrijfspand voor € 500.000,- en verzekerde dit gebouw voor hetzelfde bedrag. Het gebouw brandt gedeeltelijk af. De schade is € 275.000,-. Na expertise van de schade-expert blijkt dat de herbouwwaarde van het bedrijfspand echter € 675.000,- bedraagt. De eigenaar van het gebouw is dus onderverzekerd en krijgt het volgende uitgekeerd:
 
            € 500.000,-    
            --------------   *  € 275.000,-   =   € 203.703,-
            € 675.000,-  

Er ontstaat een onvoorziene kostenpost voor de verzekerde van € 71.297,-.