NVM

Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. is een NVM makelaarskantoor. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) is de grootste Nederlandse brancheorganisatie voor makelaardij in onroerend goed. Ruim vierduizend makelaars hebben zich geconformeerd aan de NVM erecode. Dit houdt in dat zij verplicht opleidingen en aanvullende cursussen volgen. Zo wordt het kennisniveau up-to-date gehouden.
 
Voor u tien goede redenen om een NVM makelaar te kiezen: 
  • een NVM-bedrijfsmakelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil;
  • een NVM-bedrijfsmakelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van derden (banken, verzekeringsmaatschappijen en/of brouwerijen);
  • een NVM-bedrijfsmakelaar is betrouwbaar en moet zich gedragen volgens de NVM-Erecode;
  • de NVM-bedrijfsmakelaar kent zijn vakgebied. En hij heeft, door het NVM-uitwisseling-systeem, een goed inzicht in alles wat te koop staat, verkocht en gekocht, gehuurd of verhuurd wordt;
  • een NVM-bedrijfsmakelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in uw belang;
  • een NVM-bedrijfsmakelaar luistert naar uw wensen, geeft deskundig advies en zoekt naar een oplossing op maat;
  • een NVM-bedrijfsmakelaar kan ook een beroep doen op de NVM-organisatie voor bijvoorbeeld nader onderzoek en innovaties. Dat is ook in uw voordeel;
  • de medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak;
  • u kunt zelf ook aankloppen bij de afdeling voorlichting van de NVM voor nadere informatie en adressen of eventueel voor vragen over de handelwijze van de NVM-bedrijfsmakelaar;
  • NVM-bedrijfsmakelaars melden hun aanbod aan- en af in de NVM database. Daarom vindt u op de website van de NVM altijd het meest actuele en complete aanbod aan bedrijfsonroerend goed.

NVM Business

NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca) en bestaat uit 700 makelaars. NVM Business makelaars onderscheiden zich op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin zij actief zijn. NVM Business geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. NVM Business wil een autoriteit op het gebied van commercieel vastgoed door hoge eisen te stellen aan de deskundigheid van de leden, zeer professionele research & development activiteiten en het bevorderen van de integriteit binnen de branche.