Aankoop / aanhuur

Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. beschikt over een breed netwerk van relaties in de onroerendgoedmarkt. Wij maken aan de hand van uw wensen en mogelijkheden een selectie van bedrijfspanden die we vervolgens met u bespreken.

Aangezien wij niet verbonden zijn aan financiële instellingen kunnen we u op een onafhankelijke manier adviseren. Daarbij weten wij het aan te kopen, of aan te huren bedrijfspand op de juiste waarde in te schatten. Vanzelfsprekend kunnen we voor u onderhandelen om op een scherpe prijs uit te komen.

Bij aankoop en aanhuur van een bedrijfspand door van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. worden de risico's voor opdrachtgever aanzienlijk beperkt. Zo onderzoeken wij voor u de volgende aspecten.

Bedrijfsafhankelijke aspecten
· Groeipotentie van uw onderneming
· Benodigde technische voorzieningen
· Geografische gebondenheid
· Gewenste bereikbaarheid

Bouwkundige aspecten
· Onderhoudstoestand
· Bodemverontreiniging
· Asbest verwerking
· Brandveiligheid
· Installaties

Juridische aspecten
· Bestemmingsplan
· Erfdienstbaarheden
· Kwalitatieve verplichtingen
· Milieuvergunningen
· Bouwvergunningen

Als u een bedrijfspand wilt aankopen, nodigen wij u van harte uit om eens, geheel vrijblijvend, een afspraak met ons te maken.